Türk-Alman Dostluk Antlaşması - 3 Mart 1924 - Hayat Takvimi

Türk-Alman Dostluk Antlaşması – 3 Mart 1924

I. Dünya Savaşının yenilen tarafları olan, Müttefik Almanya ve Türkiye yenilen taraf olarak savaş sonunda ağır bedeller ödemek zorunda kaldılar. Savaşın sonunda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Sevr Antlaşması ve İtilaf Devletleri’yle Almanya’nın imzaladığı Versay Antlaşması bu ülkeler açısından çok ağır hükümler içeriyordu.

Millî Mücadele döneminde Türkiye ve Almanya resmi olarak herhangi bir ilişki içerisine girmediler. I. Dünya Savaşı sonrasında yıkılan imparatorlukların üzerine Türkiye ve Almanya’da, daha önce denenmemiş olan Cumhuriyet rejimleri kurulmuş ve yeni anayasaları kabul edilmişti. Bu devrede iç ve dış politika hedeflerinin saptanmasından dolayı taraflar arasında ilişkiler oldukça asgari düzeyde oldu.

Türk-Alman ilişkilerinin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar, Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra yoğunlaştı ve 3 Mart I924’te taraflar arasında bir dostluk antlaşması imzalandı.

Yukarı