Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Tevhidi Tedrisat Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi? - Hayat Takvimi

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Tevhidi Tedrisat Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi?

Tevhidi Tedrisat Kanunu ne zaman kabul edildi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve devamında Cumhuriyetin ilanı ile ülkemizde her alanda yenilik ve değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerden Eğitim alanı da bir hayli etkilenmiş ve eğitim sisteminde köklü değişikliklere gidilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu da bu konulardan biridir. Bu kanun ile birlikte eğitim öğretim alanında çok önemli gelişmeler olmuştur.

Tevhidi Tedrisat Kanunu TBMM tarafından 3 Mart 1924 yılında ilan edilmiştir.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, ülkemizdeki tüm eğitim öğretim kurumlarının ve okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasını sağlayan çok önemli bir kanundur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim alanında çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Amacı ve Neticeleri?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’innde hilafetin kaldırılması ile ilgili olan tasarının yasallaşmasının ardından, Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği) da kabul edilmiştir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunun amacı, ülkemizdeki ‘Medrese’ ve ‘Mektep’ ikiliğini ortadan kaldırmaktır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924’de ilan edilmesinin sonra, eğitim sistemininde köklü değişikliklere gidilmiştir. Yaratmış olduğu bu önemli etki sayesinde oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kanun, genel anlamda oldukça olumlu yönde sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü yeni kurulan devlet içinde, eğitim sisteminin modernleşmesi ve kontrol altına alınması da kaçınılmaz hale gelmiştir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden sonra “Türkiye’de müslümanlardan farklı dini inanışlara sahip vatandaşlar olduğu düşünülerek, ilkokul ders programlarından Kuran dersleri, ortaokul ve lise programlarından da Arapça ve Farsça dersleri çıkarılmıştır.

Devamında din dersi isteğe bağlı bir ders haline getirilmiştir. Ortaokullarda 1930’da, öğretmen okullarında 1931’da, şehir ilkokullarında 1933’de, köy ilkokullarında ise 1939’da tamamen müfredattan çıkarılmıştır. Bunun neticesinde 1939-1948 yılları arasında din derslerinin hiç yer almadığı bir örgün eğitim yaşanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunun diğer sonuçları ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Medreseler kapatılması
  • Eğitimde birliğin sağlanması
  • İmam Hatip okullarının açılması yönünde karar alınması
  • İlahiyat fakülteleri açılması
  • İlkokulun parasız ve zorunlu olması
  • Eğitimin daha modern bir hale dönüştürülmesi
  • Eğitimde Laik bir eğitim sisteminin oluşturulması

Tevhidi Tedrisat Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, yani Öğretim Birliği Yasası, TBMM tarafından 3 Mart 1924 ve 430 sayılı Kanun ile birlikte kabul edilmiş olan ve ülkedeki tüm eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne günümüzdeki adı ile Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasını öngören bir yasadır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimin temel kanunu olarak kabul görmüş ve daha sonraki süreçte çıkarılmış olan kanunlara temel teşkil etmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1982 tarihli anayasa 174. madde ile koruma altına alınmış ve “inkılap kanunlarından” biri olarak tarihe geçmiştir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ülmemizde eğitim işlerindeki çokbaşlılığın kaldırılmasını sağlamıştır. Hilâfetin kaldırılması yönündeki kanun ve “Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması ile ilgili olan kanun”la aynı gün çıkarılmıştır.

Yukarı