Heybeliada Ruhban Okulu: Tarihi ve Önemi

Heybeliada Ruhban Okulu, 1844 yılında Patrik IV. Germanos tarafından kurulmuş ve 1971 yılına kadar faaliyet göstermiş olan bir yükseköğretim kurumudur. Ortodoks din adamları yetiştirmek amacıyla kurulan okul, Türkiye’deki ilk yüksekokullardan biri olma özelliğini taşımaktadır.

Okulun Kuruluş Amacı:

Heybeliada Ruhban Okulu’nun kuruluş amacı, Ortodoks Kilisesi’ne hizmet edecek nitelikli din adamları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda okulda teoloji, felsefe, tarih, dil ve edebiyat gibi dersler verilmiştir.

Okulun Eğitim Sistemi:

Heybeliada Ruhban Okulu’nda eğitim sistemi altı yıla dayanmaktaydı. İlk dört yıl boyunca öğrenciler genel dersler almakta, son iki yılda ise teolojiye odaklanmaktaydı. Okulun müfredatı, Yunanistan’daki teoloji fakültelerinin müfredatına benzerlik göstermekteydi.

Okulun Önemi:

Heybeliada Ruhban Okulu, sadece Ortodoks Kilisesi için değil, Türkiye’deki entelektüel yaşam için de önemli bir yere sahipti. Okulda yetişen birçok din adamı, yazar, akademisyen ve siyasetçi olmuştur. Ayrıca okul, farklı din ve inançlara mensup öğrencilere de açık olmasıyla bilinmekteydi.

Okulun Kapanması:

Heybeliada Ruhban Okulu, 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı bir kararla kapatılmıştır. Okulun kapatılması, Ortodoks toplulukta büyük üzüntüye yol açmıştır. O zamandan beri okulun yeniden açılması için birçok girişimde bulunulmuştur, ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştır.

Günümüzde Heybeliada Ruhban Okulu:

Heybeliada Ruhban Okulu’nun binası günümüzde boş durmaktadır. Okulun binası ve arazisi Fener Rum Patrikhanesi’ne aittir. Okulun yeniden açılması için talepler devam etmektedir.

Sonuç:

Heybeliada Ruhban Okulu, Türkiye’nin tarihi ve kültürü için önemli bir yere sahip olan bir eğitim kurumudur. Okulun kapatılması, sadece Ortodoks topluluk için değil, Türkiye’deki entelektüel yaşam için de bir kayıptır. Okulun yeniden açılması, Türkiye’deki farklı din ve inançlara mensup insanlar arasındaki hoşgörü ve anlayışı geliştirmeye katkıda bulunabilir.

Yukarı