Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki "Gümrük Birliği Anlaşması"nın imzalanması (1995) - Hayat Takvimi

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki “Gümrük Birliği Anlaşması”nın imzalanması (1995)

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği, iki taraf arasında yapılan müzakereler sonucunda 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu karar 6 Mart 1995 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklık Konseyi Toplantısı sırasında alınmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği anlaşması 28 yaşına girdi. Türkiye ile eski Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile başlayan ve 1973 yılında Katma Protokol ile devam eden ilişkiler, 6 Mart 1995 tarihinde alınan Gümrük Birliği kararı ile yeni bir boyut kazandı.

Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye ile AB arasında ticareti yapılan sanayi malları üzerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eşdeğer önlemler kaldırılmıştır. Böylece Türkiye, AB’nin üçüncü ülkeler için belirlediği ortak gümrük tarifesini uygulamaya başladı.

Yukarı