Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu (1954) - Hayat Takvimi

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kuruluşu (1954)

Cumhuriyet döneminde petrol endüstrisine ilişkin ilk yasal düzenleme 1926 yılında çıkarılan ve ülke sınırları içindeki tüm petrol arama ve üretim haklarını Hükümete veren 792 sayılı kanundur. Daha sonra 1935 yılında 2804 sayılı Kanun kabul edilmiş ve petrolle ilgili işlerin yürütülmesi görevi Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’ne (MTA) verilmiştir. Son olarak 1954 yılında bazı değişiklikler yapılarak bugün de yürürlükte olan 6326 sayılı Petrol Kanunu çıkarılmıştır.

6326 sayılı Petrol Kanunu ile kurulan Petrol Dairesi Başkanlığı, Petrol Reformu Kanunu olarak da bilinen 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu ile 1973 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adını almıştır. Aynı kanunla Bakanlık bünyesindeki Akaryakıt Başkanlığı da kaldırılarak Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), 2 Kasım 2011 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kamu finansmanlı bir kuruluş olarak faaliyet göstermiştir.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’nin 2 Kasım 2011 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştır. Ancak aynı KHK’nın 81. maddesi 3154 sayılı Kanun’un 8. maddesine atıfta bulunarak Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerinden biri olarak yeniden kurdu.

Yukarı