Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'a uluslararası kuvvet gönderme kararı (1964) - Hayat Takvimi

Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a uluslararası kuvvet gönderme kararı (1964)

Güvenlik Konseyi’nin 27 Şubat 1964 tarihli 1098. toplantısında, Kıbrıs’taki mevcut durumun uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit oluşturabileceği ve daha da kötüleşmeden barışın korunması ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için acil ek önlemler alınması gerektiği oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Tarafların 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan anlaşmalara ilişkin iddialarını dikkate alan Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilgili hükümlerine, özellikle de aşağıdaki ikinci maddenin dördüncü paragrafına dayanarak “Bütün üyeler, uluslararası ilişkilerinde, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya Birleşmiş Milletler’in Amaçları ile bağdaşmayan herhangi bir şekilde kuvvet kullanma tehdidinden veya kuvvet kullanmaktan kaçınırlar.”

Tüm üye devletleri, Birleşmiş Milletler Şartı kapsamındaki sorumlulukları doğrultusunda, egemen Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki durumu daha da kötüleştirebilecek veya uluslararası barışı tehlikeye atabilecek her türlü eylem ve tehditten kaçınmaya çağırıyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs’ta şiddet ve kan dökülmesini durdurmak, kanun ve düzeni korumak ve tesis etmek için gerekli tüm ek tedbirleri almasını talep ediyoruz.

Kıbrıs’taki toplumları ve liderleri son derece dikkatli davranmaya çağırıyoruz.

Kıbrıs hükümetinin izniyle Kıbrıs’ta bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü kurulmasını öneriyoruz. Gücün ayrıntıları ve büyüklüğü Kıbrıs hükümeti, Yunanistan, Türkiye ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile istişare edilerek belirlenecektir. Genel Sekreter kuvvetin komutanını atayacak ve bu komutan doğrudan kendisine rapor verecektir. Genel Sekreter gücü sağlayan ülkeleri tüm ayrıntılar hakkında bilgilendirecek ve düzenli olarak Güvenlik Konseyi’ne faaliyetleri hakkında rapor verecektir.

Gücün rolünün uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına değil, çatışmaların devam etmesinin önlenmesine ve mümkün olduğunca normal koşullara dönülmesi için hukuk ve düzenin korunmasına ve yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmaya odaklanması önerilmektedir.

Genel Sekreter üç aylık bir görevlendirme süresi önermekte ve destekleyici ülkeler ile Kıbrıs hükümeti arasında bir ortaklık yoluyla finansman sağlanmasını tavsiye etmektedir. Bu hedef doğrultusunda gönüllü katkıları kabul etmeye açıktır.

Ayrıca Genel Sekreter, Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu soruna, tüm Kıbrıs halkının refahını ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını göz önünde bulundurarak, barışçıl ve karşılıklı mutabakata dayalı bir çözüm bulmak amacıyla, toplum temsilcileri ve Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık hükümetleri ve Birleşmiş Milletler Anlaşması uyarınca Kıbrıs hükümetiyle birlikte yorulmaksızın çalışacak bir arabulucunun atanmasını tavsiye eder. Arabulucu, Genel Sekretere arabuluculuk çabaları hakkında düzenli raporlar sunacaktır.

Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler’den uygun bir arabulucu temin etmesini ve söz konusu arabulucu ve personelin makul görülen masraflarını karşılamasını talep eder.

Yukarı