Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu - Hayat Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Kuruluşu

Kurumun Tarihçesi

Evkaf-ı Hümayun Nezaretinden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne

1826 Evkaf-ı Hümayun Nezareti

1921 Şer‘iyye ve Evkaf Vekâleti

1924 Evkaf Umum Müdürlüğü

1984 Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıfların yönetiminde görülen dağınıklığı gidermek amacıyla Osmanlı Hükümeti, merkez ve taşra teşkilatının oluşumunda merkeziyetçi bir yaklaşımla Evkāf-ı Hümâyun Nezâreti’ni kurmuştur. Bu kurum, Türk sosyal, siyasi ve kültürel hayatı üzerinde köklü etkilere sahip olmuş ve XIX. yüzyılın zorluklarına rağmen Türk istihdamının ve ekonomik faaliyetlerinin %16’sından fazlasına hâkim olmuştur.

Vakıf sistemini yeniden düzenlemek amacıyla 1337 (1921) tarihli Teşkîlât-ı Esâsiyye Kanunu ile Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti bünyesinde Evkāf-ı Hümâyun Nezâreti kurulmuştur, Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 Haziran 1984 tarihinde çıkarılan 227 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulup 15 Temmuz 2018 tarihinde 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birleştirilene kadar devam etmiştir.

Yukarı