Rumi Takvim'in Özellikleri Nelerdir? - Hayat Takvimi

Rumi Takvim’in Özellikleri Nelerdir?

Rumi Takvim Ayları Nelerdir?

Hicretin başlangıcını güneş yılı esasına göre kabul eden takvime Rumi takvim denir ki, 13 Mart 1840 tarihinde başlar ve dünyanın güneş etrafında döndüğü bir takvim düzenine göre kullanılır. Bunda hicret ile başlar ve dünyanın güneş etrafında dönüşü üzerinden hesaplanır.

Yani Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hareket ettiği 622 yılı Rumi takvimin başlangıcı olarak alınır. Bu tarihin ötesini düşünürsek, bugünün 2022’si değil, çok daha düşük bir tarih.

Rumi takvimin özellikleri nelerdir?

Rumi takvimde aylar, şu anda kullanılan isimler altında aynı şekilde ele alınır ve genellikle aynı gün sayısında değerlenir.

 • 31 Mart
 • 30 Nisan
 • 31 Mayıs
 • 30 Haziran
 • 31 Temmuz
 • 31 Ağustos
 • 30 Eylül 30
 • 31 Ekim Teşrin-i evvel
 • 30 Kasım
 • 31 Aralık

Böylece, yukarıdaki isimlerle birlikte, 622 yılı ile başlayan Rumi takvim kabul edilir ve kullanılır. Başta Orta Doğu olmak üzere çeşitli İslam ülkelerinde en çok kabul gören takvimlerden biridir.

Rumi takvim diğer takvimlerden farklı özellikleriyle öne çıkar. Bu özellikler, başlangıç tarihi ile birlikte, bir dizi farklı faktör açısından farklılık gösterebilir.

 • Rumi takvim, güneş takvimini esas alarak başlangıç tarihlerini ele alır.
 • Hicret bir başlangıç olarak temsil edilir. Başka bir deyişle, 622 tarihi Muhammed Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hareketinin başlangıcı olarak öne çıkar.
 • Benzer şekilde Rumi takvim de bir yılı 365 gün olarak tanımlar.
 • Bu bağlamda, ilk aydan son aya kadar farklı bir ay adı ile temsil edilir.

Bu özelliklerinden dolayı bu takvim farklı sektörlerde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Benzer şekilde aylık birim olarak 30 ya da 31 günün kullanıldığını söylemek mümkündür.

Rumi takvim ne zaman başlar?

Rumi takvim her yıl Mart ayında başlar. Genellikle ayın 14’ünde başlar ve bir sonraki ayın 14’ünde sona erer. Zemheri, Güçük, Mart, Abrül, Mayıs, Kiraz, Ocak, Ağustos, erken sonbahar, geç sonbahar ve karışık isimlere bağlıdır.

Miladi takvim ile birlikte dünyanın en önemli takvimlerinden biridir. Çeşitli amaçlar için İslami açıdan özellikle değerlidir.

Yukarı