Türkler Neden Çekik Gözlü Değil?

Birçok insan Türkleri Orta Asya kökenli oldukları için çekik gözlü olarak bilir. Bu algıya yol açan en önemli etkenlerden biri, Türklerin Orta Asya’dan göç etmesidir. Orta Asya’nın bazı bölgelerinde yaşayan halkların önemli bir kısmı çekik gözlüdür.

Ancak günümüzde Türkiye’de yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu çekik göze sahip değildir. Peki bunun sebebi nedir? Bu sorunun cevabı oldukça karmaşıktır ve tek bir etkenle açıklanamaz. Türklerin göz şeklini etkileyen birçok faktör rol oynamıştır:

1. Göç ve Karışım:

Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılmış ve farklı halklarla etkileşime girmiştir. Bu göçler ve karışmalar sonucunda Türklerin fiziksel özellikleri de değişime uğramıştır. Anadolu’ya göç eden Türk boyları, bölgede yaşayan halklarla evlilik ve ticaret yoluyla karışmış ve zamanla bugünkü Türklerin ataları haline gelmiştir. Bu karışım sonucunda çekik göz geni taşıyan bireylerin oranı azalmıştır.

2. Genetik Farklılıklar:

Orta Asya’dan göç eden tüm Türk boyları çekik gözlü değildi. Oğuz Türkleri gibi bazı boylar daha belirgin çekik gözlere sahipken, Kıpçak ve Hazar Türkleri gibi diğer boylar daha yuvarlak gözlere sahipti. Anadolu’ya göç eden Türkler ağırlıklı olarak Oğuz boylarından olduğu için, çekik göz oranı genel olarak düşüktür.

3. Çevresel Faktörler:

Göz şekli sadece genlere bağlı değildir. Çevresel faktörler de göz yapısını etkileyebilir. Örneğin, soğuk ve rüzgarlı iklimlerde yaşayan insanlar, gözlerini kar ve kumdan korumak için daha dar göz kapaklarına sahip olma eğilimindedir. Bu durum da zamanla gözlerin daha çekik görünmesine neden olabilir. Anadolu’nun iklimi Orta Asya’ya göre daha ılımandır ve bu durum da Türklerin göz şeklini etkilemiş olabilir.

4. Seçici Uyum:

Bazı bilim insanları, çekik gözlerin soğuk iklimlerde hayatta kalmaya yardımcı olduğunu savunmaktadır. Çekik göz kapakları, gözleri kar ve rüzgardan korur ve bu da soğuk iklimlerde yaşayan insanlar için önemli bir avantajdır. Bu nedenle, soğuk iklimlerde yaşayan Türklerde çekik göz geninin zamanla daha yaygın hale gelmesi mümkün olabilir.

Sonuç:

Türklerin çekik gözlü olmamasının tek bir sebebi yoktur. Göç, karışım, genetik farklılıklar, çevresel faktörler ve seçici uyum gibi birçok etken bu durumu etkilemiştir. Günümüzde Türkiye’de yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu çekik göze sahip olmasa da, bu durum Türklerin kökenini veya kimliğini değiştirmez.

Türklerin tarihi ve kültürü oldukça zengindir ve bu zenginlik fiziksel görünümlerinin ötesindedir. Türklerin kimliği, dilinden, geleneklerinden, törelerinden ve inançlarından oluşur. Çekik gözlü olup olmamaları Türklerin kimliğini veya değerini hiçbir şekilde etkilemez.

Yukarı