Temel PHP Komutları ve İşlevleri - Hayat Takvimi

Temel PHP Komutları ve İşlevleri

Komutİşlev
echoEkrana metin yazar.
printEkrana metin yazar. echo ile aynı işlevi görür.
var_dumpDeğişkenin içeriğini ve veri türünü detayli olarak yazar.
printfBiçimli metinleri ekrana yazar.
exitBetiği sonlandırır.
dieBetiği sonlandırır ve hata mesajı yazar.
includeBir betiği başka bir betiğe ekler.
requireBir betiği başka bir betiğe ekler ve hata mesajı yazar.
ifKoşula bağlı kod bloğu çalıştırır.
elseif koşulunun karşıtı durumunda kod bloğu çalıştırır.
elseifBirden fazla if koşulu için kullanılır.
whileBir koşul doğru olduğu sürece kod bloğu tekrar tekrar çalıştırır.
forBelirli bir sayıda kod bloğu çalıştırır.
foreachBir dizi veya nesnedeki her öğeyi tek tek işler.
functionYeni bir fonksiyon tanımlar.
returnBir fonksiyondan değer döndürür.
breakBir döngüden çıkar.
continueBir döngünün bir sonraki yinelemesine geçer.

Not: Bu tablo sadece temel PHP komutlarını ve işlevlerini içermektedir. Daha fazla bilgi için PHP belgelerine bakabilirsiniz.

Ek Bilgiler:

  • PHP komutları her zaman noktalı virgül (;) ile sonlandırılmalıdır.
  • PHP değişkenleri dolar işareti ($) ile başlar. Örneğin: $isim, $yas.
  • PHP dizileri köşeli parantezlerle ([ ]) belirtilir. Örneğin: $dizi = array("elma", "armut", "muz").
  • PHP nesneleri süslü parantezlerle ({ }) belirtilir. Örneğin: $kisi = new Kisi("Ahmet", 35);.

Yukarı