Parlamentarizm Nedir?

Parlamentarizm: Demokratik Yönetimin Temel Taşı

Parlamentarizm, bir ülkenin yasama ve yürütme organlarının birbirleriyle yakın ilişki içinde olduğu ve yasama organının, hükümetin kurulması ve denetlenmesinde önemli bir rol oynadığı bir yönetim biçimidir. Bu yazıda, parlamentarizmin temel ilkelerini, tarihçesini ve farklı ülkelerdeki uygulamalarını inceleyeceğiz.

Parlamentarizmin Temel İlkeleri

Parlamentarizm, demokratik yönetim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli temel ilkelere dayanan bir yönetim modelidir:

 1. Güçlerin Birliği ve Ayrılığı: Parlamentarizm, yasama ve yürütme organlarının işbirliği yapmasını sağlar. Parlamento, hükümeti kurar ve denetler, böylece yürütme organı parlamentoya karşı sorumlu hale gelir.
 2. Başbakan ve Bakanlar Kurulu: Parlamentarist sistemlerde, devlet başkanı genellikle sembolik bir rolde bulunurken, hükümetin başı olan başbakan ve bakanlar kurulu yürütme yetkisini elinde bulundurur. Başbakan, parlamentonun güvenoyunu almak zorundadır.
 3. Sorumluluk ve Güvenoyu: Hükümet, parlamentoya karşı sorumludur ve güvenoyunu kaybetmesi durumunda istifa etmek zorundadır. Bu durum, hükümetin parlamentonun desteğine sürekli olarak ihtiyaç duymasını sağlar.
 4. Seçim ve Temsil: Parlamentarist sistemlerde seçimler düzenli aralıklarla yapılır ve halkın temsilcileri parlamento üyelerini seçer. Bu temsilciler, yasaları çıkarır ve hükümeti denetler.

Parlamentarizmin Tarihçesi

Parlamentarizm, köklerini İngiltere’deki Magna Carta’ya kadar dayandırabilir. 1215 yılında imzalanan Magna Carta, kralın yetkilerini sınırlamış ve baronların haklarını koruma altına almıştır. Bu belge, İngiliz parlamentarizminin temellerini atmıştır.

 1. yüzyılda, İngiltere’de mutlak monarşi ile mücadele eden parlamento, 1689’da İngiliz Haklar Bildirgesi’ni ilan ederek kralın yetkilerini daha da sınırlamış ve parlamentonun gücünü artırmıştır. Bu gelişme, modern parlamentarizmin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
 2. yüzyılda, Avrupa’nın birçok ülkesi ve diğer bölgelerdeki bazı ülkeler, parlamentarist sistemleri benimsemişlerdir. Bu dönemde, parlamentarizm demokratik yönetimin temel taşı haline gelmiştir.

Farklı Ülkelerde Parlamentarizm

Parlamentarizm, farklı ülkelerde çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. İşte bazı örnekler:

 1. Birleşik Krallık: Parlamentarizmin klasik örneği olan Birleşik Krallık’ta, başbakan ve bakanlar kurulu parlamentoya karşı sorumludur. Parlamento, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olmak üzere iki meclisten oluşur.
 2. Almanya: Almanya, parlamenter bir cumhuriyettir. Bundestag (Federal Meclis), başbakanı seçer ve hükümetin çalışmalarını denetler. Başbakan, hükümetin başıdır ve yürütme yetkisini elinde bulundurur.
 3. Hindistan: Hindistan, parlamenter bir demokrasi olarak yönetilir. Hindistan Parlamentosu, Lok Sabha (Halk Meclisi) ve Rajya Sabha (Eyaletler Meclisi) olmak üzere iki meclisten oluşur. Başbakan, Lok Sabha üyeleri arasından seçilir ve hükümetin başıdır.
 4. Kanada: Kanada, anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilir. Kanada Parlamentosu, Avam Kamarası ve Senato’dan oluşur. Başbakan, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’ndan seçilir ve hükümetin başıdır.

Parlamentarizmin Avantajları ve Dezavantajları

Parlamentarizmin bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır:

Avantajları:

 • Hükümet, parlamentonun güvenine ihtiyaç duyduğundan, daha hesap verebilir ve şeffaf olur.
 • Yasama ve yürütme organları arasındaki işbirliği, karar alma süreçlerini hızlandırabilir.
 • Hükümet krizleri, güvenoyu mekanizması ile çözülebilir.

Dezavantajları:

 • Siyasi istikrarsızlık riski, hükümetlerin güvenoyu kaybetmesi durumunda artabilir.
 • Koalisyon hükümetleri, karar alma süreçlerinde zorluklar yaşayabilir.
 • Parlamentonun aşırı güçlü olması, yürütme organının etkinliğini sınırlayabilir.

Sonuç

Parlamentarizm, demokratik yönetimin önemli bir modeli olarak, hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olduğu, yasama ve yürütme organlarının yakın işbirliği içinde çalıştığı bir sistemdir. Tarihsel gelişimi ve farklı ülkelerdeki uygulamaları göz önüne alındığında, parlamentarizmin demokratik değerleri ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Parlamentarizm, halkın temsilcilerinin etkin bir şekilde karar alma süreçlerine katılımını sağlarken, hükümetlerin hesap verebilirliğini ve şeffaflığını artırarak demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunur.

Yukarı